Cena obejmuje: wynajęcie stanowiska, opiekę instruktora, wypożyczenie broni